Sterven - 1 dag


Toelichting bij het proces van terugtrekken van de ziel en de diepere betekenis ervan in het licht van de continuiteit van bewustzijnsgroei.


  • Date: 17/05/2020 10:00 - 17/05/2020 17:00
  • Location: Mechelsesteenweg 72, Antwerp, Belgium (Map)
  • More Info: Zaal boven bakkerij Lapin

Price: 111

Description

Het proces van Terugtrekking


De dood is het proces van terugtrekking van de ziel uit het lichaam waarna de ziel op haar eigen gebied het leven voortzet zonder de beperkingen van het lichaam, totdat een nieuwe incarnatiecyclus en ervaring in de vorm nodig wordt. 

Doorheen de levens groeit het bewustzijn van en het contact met de ziel. De ziel zal verantwoordelijk blijken voor het aannemen van de tijdelijke lichamen of voertuigen die onze persoonlijkheid vormen (het mentaal, emotioneel en fysiek-etherisch lichaam). De dood blijkt daarom een proces van afleggen van deze tijdelijke voertuigen, maar een voortzetten van het leven van de ziel.

Tijdens deze dag wordt het stervensproces in detail toegelicht en zullen we doorheen meditatie zelf meer voeling krijgen met dit natuurlijk bevrijdend gebeuren. Ons stervensproces zal recht evenredig zijn met het punt van evolutie dat we op dat moment in bewustzijn hebben gerealiseerd.


Programma

10u00-17u00


Bijdrage 

111eur incl. btw. (incl. audio opnames). Uw inschrijving is volledig eens de betaling werd ontvangen op het rekeningnummer BE02739018841340 (shambhala) met referentie "Sterven + naam cursist".